top of page

מה שלומי \ אביגיל קובליו


מה שלומי בגוף

מה שלומי בלב עכשיו


מה שלום האנרגיה שלי

נפתחת להזמנה להרגיש את מה שנמצא


מה שלומי במחשבות

כשיד מונחת על בטן

ויד פוגשת לב


רק להרגיש…


צומת לב למה שנוכח

מה בנמצא

יש לו מקום

וזה חלק ממני

יש לי אותי


כאן, עכשיו - הנה אני

מרגישה, רגישה


עולמות שלמים של רגשות פועמים בתוכי בצבעים שונים


נזכרת לבדוק - שוב ושוב מה שלומי בעולמי


וגם עם עלה קצת הפחד, כאב, עייפות או ה חולי

מקבלת את זה בדיוק כך

נשיפה עמוקה


וגם עם פגשתי נמרצות או שלווה מתוקה

יודעת שזה בסדר להיות, להרגיש חווית קיום פשוטה


תחת כל השכבות

האור שבי מתרחב בשאיפה עמוקה בערך נדיר - באור החמלה.


רק להרגיש


🪷

טקסט שנכתב בהשראת השיעורים עם Michal Yarkoni מורתי בקורס מורים ליוגה רגישה לטראומה - ״מקום שקט״

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page